Welkom op de website van ‘de Witte Duif’!

 

   Welkom op de verschillende activiteiten van ‘de Witte Duif’

    Arnold Faber
…………….Dick Min
…………………….Huib Bakker
……………………..  …..Isabella Branderhorst
………………………………………..Johan Maat

de laatste nieuwsbrief is van juli 2019:

Nieuwsbrief De Witte Duif no. 11

De volgende nieuwsbrief hopen we in november te maken.
Tussendoor ontvangen sympathisanten van ‘de Witte Duif’ berichten via de e-mail. 

 

Een nieuw project is enthousiast van start gegaan.
Na een oproep voor extra zangers in ‘de Castricummer’ en in kerkbladen kwamen er zo’n 20 reacties. Het uitgebreide koor oefent inmiddels enthousiast onder leiding van Marianne Beitler.

Het gaat om een Nederlandstalige bewerking en verkorte versie van de Messiah van Händel:

                                   ‘Messiah.nl’

Messiah.nl
In de periode voor Kerst zal De Witte Duif een verkorte versie opvoeren van de Messiah van Händel. Bijzonder aan deze versie is dat de liederen in het Nederlands zullen worden gezongen. De muziek bestaat echter onveranderd uit de zeer bekende en aansprekende melodieën van Händel.
Denk bijvoorbeeld aan het ontroerende ‘Comfort ye’, het opzwepende ‘O thou that tellest good tidings to Zion’, het vrolijke ‘For onto us a child is born’, en natuurlijk niet te vergeten het zeer bekende ‘Hallelujah!’.


engel uit de ‘Beatus van Liébana’, een commentaar op het  bijbelboek ‘Openbaringen’.
De tekst  van het “Hallelujah!” in de Messiah  is aan dit bijbelboek ontleend.


Meezingen
Als je dus altijd al een keer hebt willen meezingen met het ‘Hallelujah!’ en al die andere prachtige melodieën van Händel, dan is dit een unieke kans! Je bent van harte welkom !

De repetities zijn elke week op woensdagavond vanaf 18 september om 20.00 uur in het Clusius college. Tot half december zullen er ongeveer 10 repetities zijn. Deelname is gratis. Als je je wil aanmelden of als je meer informatie wilt hebben, dan kun je contact opnemen met Isabella Branderhorst, e-mail: icbranderhorst@planet.nl, tel.: 0251-655 983

In gesprek over de  Messiah
Onze eigen kooruitvoering van de Messiah van Händel heeft prachtige liederen op het repertoire staan. Maar we willen die muziek ook omlijsten met korte teksten. Zo ontstaat er dan een doorlopend verhaal over ‘de Messias en het messiaanse’  in de bijbel en onze eigen tijd. 

Corrie de Geeter en Johan Maat zijn bezig om zo’n doorlopend verhaal in korte fragmenten te schrijven.
Graag willen we enkele gesprekken organiseren en onze vondsten aan anderen voorleggen. Vanuit die gesprekken  komen we dan tot definitieve teksten.
We hebben drie maandagavonden gereserveerd voor deze gesprekken,
28 oktober, 4 november en 18 november.
20.30 uur – 21.45 uur (eventueel met uitloop).

Je bent van harte uitgenodigd!
Als je mee wilt doen, laat het ons even weten.
Een hartelijke groet,
Corrie de Geeter, (cdegeeter@ziggo.nl; tel 0251 785 398  of 06 2468 8544)
Johan Maat ( jhmaat@gmail.com

Agenda
Hiernaast zie je de agenda.

Wanneer je op de activiteit klikt krijg je meer informatie.
Zie verder: ‘agenda’.