Welkom

Aan deze website wordt gewerkt!

Wie zijn wij

De Witte Duif bevordert, ondersteunt en organiseert muzikale en andere creatieve activiteiten in Castricum vanuit Christelijk perspectief. De nadruk ligt op muziek en creativiteit, maar ook spirituele verdieping vinden we belangrijk.

Door het organiseren van activiteiten wil ‘de Witte Duif’ bruggen slaan tussen allerlei mensen. We denken aan jong en oud, kerkelijk en niet-kerkelijk, christelijk en niet-christelijk. We hopen zo ruimte te scheppen waarbinnen persoonlijke talenten de kans krijgen zich te uiten en te ontwikkelen.

De Witte Duif’ wil nadrukkelijk samenwerking zoeken met kerken en andere religieuze organisaties, en open staan naar de samenleving.

Binnenkort

archieffoto

Oratorium “Daar is het daglicht” in Limmen en Castricum

In april brengt het projectkoor van De Witte Duif twee maal het oratorium “Daar is het daglicht” ten gehore (zie agenda).

Het oratorium is gecomponeerd door Chris van Bruggen, Anneke van der Heide en Peter Rippen op teksten van Michael Steehouder. 

In het oratorium worden schepping en verrijzenis sterk met elkaar verbonden. Zoals de schepping Gods antwoord is op de chaos en de leegte van ‘in den beginne’, zo is Christus’ opstanding het antwoord op de chaos en leegte die zijn dood naliet. Schepping en opstanding zijn onze houvast tegen chaos en leegte. In ‘Daar is het daglicht’ verrijst vanuit chaos en leegte het Licht.

De schepping wordt bezongen in zes trefwoorden: Licht, Adem, Mensen, Aarde, Vuur en Water. De vier oer-elementen zijn erin te herkennen (lucht, aarde, vuur en water). Het zevende deel gaat over de Verrijzenis. Hierin wordt niet alleen het verrijzenisverhaal zelf verteld, maar ook het Emmaüsverhaal.1

U bent van harte welkom. Reserveren is niet nodig.

1 Voor de beschrijving is gebruik gemaakt van: Kerkliedwiki.nl