over ons

veerStichting ‘de Witte Duif’

Doelstelling

In de zomer van 2016 is de Stichting opgericht om ‘’ het bevorderen, ondersteunen en organiseren van muzikale en andere creatieve activiteiten in Castricum vanuit Christelijk perspectief’. (tekst statuten).
De nadruk ligt op muziek en creativiteit, maar ook spirituele verdieping vinden we belangrijk.

Door het organiseren van activiteiten wil ‘de Witte Duif’ bruggen slaan tussen allerlei mensen. We denken aan jong en oud, kerkelijk en niet-kerkelijk, christelijk en niet-christelijk. We hopen zo ruimte te scheppen waarbinnen persoonlijke talenten de kans krijgen zich te uiten en te ontwikkelen.

‘ De Witte Duif’ wil nadrukkelijk samenwerking zoeken met kerken en andere religieuze organisaties, en open staan naar de samenleving.

Activiteiten
– musicals en zanguitvoeringen
– maandelijks een ‘Duifje’ met maaltijd
– maandelijks een weekend ontmoetingsborrel

– nog te ontwikkelen:
– acties van solidariteit (bv met vluchtelingen)

– activiteit voor jonge gezinnen
– incidentele activiteiten voor liefhebbers van creativiteit, kunst, muziek, natuur ed.

Organisatie
Alle activiteiten van de Stichting worden aangestuurd en gecoördineerd door het bestuur. Langzamerhand worden er steeds meer mensen bij de uitvoering betrokken met een eigen verantwoordelijkheid.

Voor iedere musical (zie verder onder ‘musical) wordt er een nieuw werkgroepje gevormd voor het geheel met subgroepjes voor decorbouw, techniek, kledingontwerp, catering, publiciteit ed.  Zo kunnen veel mensen op allerlei manieren een actieve bijdrage leveren vanuit eigen interesse en talent.
Op dezelfde manier worden er nu ook meerdere voorbereidingsgroepjes gevormd voor het organiseren van de zgn. ‘Duifjes’. ( zie verder onder ‘Duifjes’) en de maandelijkse ‘weekendborrel’.

Plaats van activiteiten
Activiteiten vinden plaats in
de Protestantse kerk van Limmen en het naastgelegen ‘Ons Huis’, Zuidkerkenlaan 25,
in de aula van het Clusiuscollege, Oranjelaan 2a en
in ‘de Bakkerij’, Dorpsstraat 30. 

Het huidige bestuur

Isabella Branderhorst , voorzitter
– coördinatie musical
Huib Bakker, vice voorzitter
– publiciteit media
Johan Maat, secretaris
– website en nieuwsbrief
Dick Min, penningmeester
– coördinatie ‘Duifjes’
Arnold Faber, bestuurslid
– externe contacten en coördinatie ‘locaties’