2024 Matteus Passie

Limmen, 24 maart 2024

Op 23 en 24 maart en 3 april 2024 hebben koor, solisten en een muzikaal ensemble van de Witte Duif onder leiding van Marianne Beitler de Matteüs Passie van Piet van Midden en Gerard van Amstel opgevoerd. Deze moderne muzikale vertolking van het lijdensverhaal van Jezus doet in vele opzichten denken aan de beroemde Matteüspassion van Bach, zowel door de prachtige muziek als door de persoonlijke en aangrijpende teksten naar het evangelie van Matteüs. De passie werd opgevoerd in de Dorpskerk Castricum (23 maart), de Protestantse kerk Limmen (24 maart) en de Abdij van Egmond (3 april).

De passie begon met een prachtige ouverture, uitgevoerd door het ensemble bestaande uit gitaar, klarinet, fluit en piano. Daarna volgde een reeks aria’s en koorliederen die op persoonlijke en indringende wijze het verhaal van de laatste dagen van het leven van Jezus vertelden. De liederen werden afgewisseld met gesproken teksten, vrij naar het evangelie van Mattheüs. De kracht van het verhaal werd versterkt doordat de passie vier beschouwende liederen bevat die zijn geschreven op muziek van vier koralen van Bach’s Matteüspassion. Het persoonlijke en bijzondere karakter werd nog verder onderstreept doordat we een lied aan de passie hadden toegevoegd waarin Maria, de moeder van Jezus, huilt naast het kruis waaraan haar zoon hangt. Het publiek was diep ontroerd.

Voor wie geen genoeg kan krijgen van deze prachtige muziek: hieronder zes liederen uit de passie, door het koor gezongen:

https://youtu.be/SBqsaqaFsz8 (Graflegging en slotlied)
https://youtu.be/54B_bKz34ac (Judas)
https://youtu.be/F0v2uRj6PcE (Golgota)
https://youtu.be/L39DqWh-U_E (Dromen)
https://youtu.be/zyuqWNhM7yw (Bespotting)
https://youtu.be/UBh8WSfgNkI (Woorden)