2024 Mattheuspassie

In maart 2024 zal het projectkoor een eigentijdse bewerking van het lijdensverhaal uit het Mattheus-Evangelie ten gehore brengen. In de tijd voor Pasen wordt op veel plaatsen in Nederland de Matthäus Passion uitgevoerd, het door Bach gecomponeerde verhaal van Jezus’ lijden en sterven naar het Evangelie van Mattheus. In het spoor van deze traditie zijn ook nieuwe Passies gecomponeerd. Eén daarvan is de Mattheuspassie van dominee Piet van Midden (tekst) en componist Gerard van Amstel (muziek) met daarin opgenomen vier oorspronkelijke koralen van Bachs Matthäus Passion, maar dan met nieuwe tekst.  

Bijzonder aan deze nieuwe Mattheuspassie is dat het publiek van harte uitgenodigd wordt om mee te zingen. Oude en nieuwe muziek, koor- en samenzang wisselen elkaar zo verrassend af. De Passie begint met het bezingen van mooie dromen, dromen van geloof, hoop en liefde, dromen die al bij het verhaal van Abraham worden genoemd. Na het verraad van Judas, de verloochening door Petrus, en de kruisdood van Christus eindigt de Passie met het duet van twee Maria’s (Jezus’ moeder en een volgelinge): “Mensen gaan en mensen komen, opgeschreven in Gods hand. Leven
door God ingenomen aan die verre overkant”. Het koor bevestigt dit duet met de woorden: “En ze slapen en ze dromen, totdat Hij hen wakker maakt…….. Ik heb alles nieuw geschapen. Het is tijd om op te staan!” Zo kan het Pasen worden.  

Tijd om op te staan, om erbij te zijn, om geraakt te worden, als zanger(es) gedurende het seizoen, of als toehoorder bij de uitvoeringen in maart. Van harte welkom om met elkaar deze uitdaging aan te gaan. Het projectkoor van de Witte Duif start op woensdagavond 13 september met de repetities onder de bezielende en inspirerende leiding van Marianne Beitler.  
 
Repetities: woensdagavonden om 19.30u in de Dorpskerk in Castricum 
Uitvoeringen:  
– zaterdagavond 23 maart 2024 om 20 uur in de Dorpskerk in Castricum,  
– zondagmiddag 24 maart 2024 om 16 uur in de Protestantse kerk in Limmen

Wil je met één of met beide projecten (de kerstnacht en Mattheuspassie) meezingen, dan kan dat: het is gemakkelijk te combineren. Geef je dan op bij Isabella Branderhorst  (icbranderhorst@planet.nl)