2024 Duifje ‘meer begrip voor elkaar dankzij religie?’

Op zondag 28 januari 2024 om 16.00 uur organiseert De Witte Duif in de Dorpskerk van Castricum, Kerkpad 1, een bijeenkomst rond de vraag of religie en spiritualiteit kunnen helpen om elkaar beter te begrijpen en te respecteren.

Religie en respect voor andersdenkenden gaan vaak heel slecht samen, daar zijn vele treurige voorbeelden van. Toch kunnen religie en spiritualiteit ook helpen om de ander beter te verstaan en te begrijpen. In deze bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over de visie van de Duitse socioloog Harmut Rosa, zoals hij deze verwoordt in zijn boek ‘Democratie vraagt om religie’.  Volgens Rosa leidt onze obsessie voor economische groei tot angst,  agressie en polarisatie, wat de democratie onder druk zet. Democratie vereist niet alleen dat je je stem laat horen, maar ook dat je naar de ander kunt luisteren: dat je  werkelijk probeert te begrijpen wat iemand met een andere mening zegt en vindt. In zijn boek onderzoekt Rosa of een levensbeschouwing, zoals een geloof, een culturele achtergrond of een persoonlijke visie op het leven, je helpt om beter in gesprek te komen met mensen die anders denken. Levert een levensbeschouwing op deze manier misschien een positieve bijdrage aan ons ‘samen leven’?

Het is niet nodig om het boek van Rosa gelezen te hebben om aan het gesprek op 28 januari deel te kunnen nemen. Iedereen is van harte welkom.

Als afsluiting is er, voor wie wil, gelegenheid tot gezellig samen zijn met wat drankjes en hapjes. Voor drankjes en soep wordt gezorgd, het is fijn als u wat te eten meeneemt om te delen met elkaar. De toegang is gratis.