2019 Messiah

Messiah in de protestantse kerk in Limmen

Op Zondag 22 december 2019 zong het koor van de Witte Duif een eigen bewerking (en vertaling) van de Young Messiah.

De uitvoeringen van de Messiah waren in het begin, de 18de eeuw, nooit commercieel. De opbrengsten waren voor een charitatief doel, bv. het vrijkopen van mensen die door schulden in de gevangenis terecht gekomen waren. De netto opbrengst van onze uitvoeringen ging naar de voedselbank.  De kosten waren minimaal door een extra sponsoring.