2019 Musical Maria

Musical Maria, de kracht van een verhaal

Op 30 en 31 maart 2019 voerde de Witte Duif de musical ‘Maria, de kracht ven een verhaal’ op.
Bijna iedereen kent het Kerstverhaal met Maria als de serene moeder die toekijkt hoe haar pasgeboren zoon Jezus door herders en koningen wordt aanbeden. Maar Maria was en is veel meer dan dat. Zij was ook een onzeker jong meisje dat ongewenst zwanger werd, nota bene van een ander dan haar eigen verloofde. Ook was zij een vertwijfelde moeder die moest aanzien hoe haar zoon vernederd werd en ter dood werd gebracht. Na haar dood is zij volgens velen een invloedrijke dame geworden die nog regelmatig verschijnt, vooral aan kinderen, en die met haar voorspraak bij God je tegen onheil kan beschermen. Maria is al 20 eeuwen de belangrijkste heilige vanwege haar rol als voorspreekster: ze is een liefhebbende, begripvolle moeder die voor velen als toegankelijker dan Jezus wordt beschouwd. Zij kan dankzij haar bijzondere positie een goed woordje voor je doen. Spannende scènes en aangrijpende liedjes. In de musical “Maria, de kracht van een Verhaal” komt Maria in spannende scènes en aangrijpende liedjes tot leven. Haar verhaal wordt verweven met de levensverhalen van een groep mensen die vergelijkbare dingen hebben meegemaakt en beleven als Maria. Daarin komen de belangrijkste emoties van het leven aan bod: verdriet, jaloezie, twijfel, angst, maar ook blijdschap, hoop en liefde. Maria komt zo dichtbij.

De musical is geschreven door Gerard van Midden, met muziek van Gerard van Amstel en is bewerkt door Corrie de Geeter en Marianne Beitler.

Meer achtergrond over de musical is te vinden in de Nieuwsbrief 10 (maart 2019)