2023 Het gedachtegoed van Dirk de Wachter

Alleen op de wereld? Geenszins!

Op zondag 21 mei 2023 was er in de Dorpskerk een Duifje over het gedachtegoed van Dirk de Wachter. Dirk de Wachter is een bekende Vlaamse psychiater, schrijver en hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij wordt wel ‘popster van de psychiatrie’ genoemd, maar ook aangeduid als ‘seculiere dominee’.

In de ogen van De Wachter toont onze westerse samenleving tekenen van borderline. We zijn geobsedeerd door het streven naar geluk en genot, maar onder deze obsessie zou een diep verlangen schuil gaan naar een zinvol bestaan. Maar wat is een zinvol bestaan? Hoe vinden wij nog zin in ons westerse bestaan? Een lastige vraag, temeer daar het verbleken van de eeuwenlange tradities van kerk en geloof een leegte in onze samenleving heeft achtergelaten. Zou medemenselijkheid, basiselement van de meeste religies, in onze huidige seculiere samenleving zin aan ons bestaan kunnen geven?

We gingen met elkaar in gesprek over het gedachtegoed van De Wachter. Fragmenten uit diverse interviews met De Wachter kwamen hierbij aan bod. Na afloop was er, zoals gebruikelijk, gelegenheid samen iets te drinken en te eten.

Wil je horen over het gedachtegoed van De Wachter, dan tippen we de ongelooflijke podcast.

Op de YouTube zijn ook de volgende ‘video’s’ zeer de moeite waard:
Borderline Times
Waarom de grootste troost komt van de medemens
Nog 9 minuten
De miserie komt tegenwoordig vroeger
De illusie van de vrolijkheid