Over ons

veerStichting ‘de Witte Duif’

Doelstelling

In de zomer van 2016 is de Stichting opgericht om ‘’ het bevorderen, ondersteunen en organiseren van muzikale en andere creatieve activiteiten in Castricum vanuit Christelijk perspectief’. (tekst statuten). De nadruk ligt op muziek en creativiteit, maar ook spirituele verdieping vinden we belangrijk.

Door het organiseren van activiteiten wil ‘de Witte Duif’ bruggen slaan tussen allerlei mensen. We denken aan jong en oud, kerkelijk en niet-kerkelijk, christelijk en niet-christelijk. We hopen zo ruimte te scheppen waarbinnen persoonlijke talenten de kans krijgen zich te uiten en te ontwikkelen.

‘ De Witte Duif’ wil nadrukkelijk samenwerking zoeken met kerken en andere religieuze organisaties, en open staan naar de samenleving.

Organisatie
Alle activiteiten van de Stichting worden aangestuurd en gecoördineerd door een kerngroep.


Daarnaast zijn er voor de diverse activiteiten kleine werkgroepen. Zo is er een groep die de Duifjes organiseert, een groep die de duivenborrels regelt en er is een koor-werkgroep. Wanneer er een grotere activiteit, zoals een musical, gepland staat,  worden er subgroepjes gevormd voor decorbouw, techniek, kledingontwerp, catering, publiciteit ed.  Zo kunnen veel mensen op allerlei manieren een actieve bijdrage leveren vanuit eigen interesse en talent.

Plaats van activiteiten
Dorpskerk Castricum, Kerkpad 1, met naastgelegen ‘de Schakel’ en de Protestantse kerk van Limmen, Zuidkerkenlaan 25, met het naastgelegen ‘Ons Huis’.

Contact
Email: info@dewitteduifcastricum.nl
Tel: (I. Branderhorst: 0251 655983)
Aanmelden voor de nieuwsbrief: aanmeldformulier