2023 Het kerstverhaal in kunst en iconen

Het kerstverhaal in kunst en iconen: eeuwig èn veranderlijk

Op zondagmiddag 17 december organiseerde De Witte Duif in de Dorpskerk een bijeenkomst (Duifje) over de geschiedenis en betekenis van kunst en iconen rond het verhaal van Kerst. Met zijn liefde voor, en toewijding aan iconen nam Johan Maat ons mee in zijn zoektocht naar de wijze waarop de geboorte van Jezus door de eeuwen heen is verbeeld in de Westerse en Oosterse Kerk. Aan de hand van vele prachtige illustraties van kunstwerken en iconen liet hij ons zien dat de Westerse en Oosterse Kerk sinds de Middeleeuwen zeer verschillende accenten in de verbeelding en betekenis van het geboorteverhaal hebben aangebracht. Ook klonk er muziek waarin de verschillende betekenissen van het geboorteverhaal goed naar voren kwamen. Na de voordracht van een uur maakte het publiek dankbaar gebruik van de gelegenheid tot vragen en vond het gesprek ook na afloop informeel voortgang bij de borrel en eenvoudige gezamenlijke maaltijd in De Schakel. Daarbij deelden we wat door ieder was meegebracht.

Geboorte van Christus door Giovanni di Paolo (vroeg-Renaissance)