2023 Zangduifje op 28 juni

Met elkaar hebben we op 18 juni het thema waargemaakt: als iedereen meezingt, zingt er niemand niet mee! Samen hadden we heel wat liederen gekozen en Marianne heeft er een mooi geheel van gemaakt. We zongen liederen in de vorm van een Kyrie, als Gloria, als zegenbede. En ook het Danklied voor het leven zoals we dat zongen bij de uitvaart van Jaap. Verder zongen we canons en liederen die ons letterlijk in beweging brachten en ook ingetogen liederen. Natuurlijk eindigden we met het lied Vrede voor jou, heel erg nodig voor het leven van alledag in deze bijzondere tijd. 

Buiten op het terras van ONS HUIS hebben we daarna heerlijk genoten van eten, drinken en vooral elkaars aanwezigheid. Met dank aan koster Dirk die gezorgd had dat alles door kon gaan ondanks zijn heupoperatie. 

Kortom een Duifje waar je blij van wordt. Deze blijdschap hebben we gedeeld met Ada Berg en Miep Graafland, die bloemen van ons kregen.