‘Duifjes’ en ontmoeting

veerDuivenborrel’

Iedere eerste zaterdag in de even maanden:
een ontspannen ontmoeting bij iemand thuis
Iedereen is welkom met het verzoek iets mee te nemen voor bij een drankje, iets van brood, salade. Samen delen we wat er is.

meer informatie en de plaats van de eerstvolgende borrel:
jhmaat@gmail.com – tel 06 2822 9022

veerDuifjes 

– (Meestal) iedere derde zondag van de oneven maanden

‘Duifjes’ zijn lichtvoetig en de inhoud kan variëren. Omdat er verschillende groepjes zijn die een Duifje samenstellen kan de inhoud heel afwisselend zijn. De ene zal meer creatief van aard zijn, zang en beweging. Een ander zal meer bezinnend en meditatief zijn.
Na afloop is er iets te drinken, en daarna is er een eenvoudige maaltijd. Voor een basis van soep en brood en drank wordt gezorgd. Voor de aanvulling wordt van de deelnemers gevraagd iets mee te nemen.
De invulling is Christelijk van karakter, maar wil herkenbaar zijn voor mensen van uiteenlopende levensovertuiging.
Wie het leuk vindt om een keer mee te denken over opzet en inhoud van een Duifje is van harte welkom. Neem contact op met Dick Min – dickmin@ziggo.nl – tel 072 – 5065 226
De plaats van het Duifje is de protestantse kerk in Limmen om 16.00 uur.
Ontmoeting en maaltijd achteraf in ‘Ons Huis’-   Zuidkerkenlaan 25

 

de ‘Duifjes’ die zijn geweest:

nu ligt dat allemaal even stil ...

17 november 2019 een Duifje over ‘Bidden’

zie verder:   17 november 2019 een Duifje over 'Bidden'


 
20 oktober 2019 een Duifje over het bijbelboek ‘Predikerzie verder: 20 oktober 2019 een Duifje over het bijbelboek 'Prediker'


19 mei 2019  “Mensen met koffers”

Het thema komt vanuit een groep mensen, die in de Nacht van de Vluchteling een sponsortocht  lopen om geld in te zamelen voor noodhulp aan vluchtelingen
(voor meer info: nachtvandevluchteling.nl). 
Zij noemden hun groep “Mensen met koffers”.

Wij gingen in dit Duifje met dit thema aan het werk. We hoorden iemand uit die groep, we lazen uit de Bijbel, luisterden naar verhalen en zongen liederen rondom dit thema.

 


24 februari 2019  ‘inspiratie opdoen’ 
Een viering als vervolg op een inspiratiefestival van de Protestantse Kerk Nederland op  Terschelling

zie verder:
Duifje 190226 Inspiratie opdoen

 


16 september 2018   “Tussen boosheid en vergeving

“Allemaal ervaren we wel eens boosheid.
Het is er gewoon. En dat mag.
Je kunt je afvragen “wat kan ik met mijn boosheid?” of “hoe zorg ik dat de boosheid niet de baas over mij wordt?” of “hoe word ik mijn boosheid de baas?” Maar – hoe doe je dat
?

zie verder:
Duifje 180916 ‘tussen boosheid en vergeving’

 


15 juli 2018 – De ‘Verheerlijking’
een pleidooi voor goed omgaan met de schepping

Hoe kijken we naar de aarde?
Bij de voorbereiding van deze bezinningsbijeenkomst kwamen we op het thema rentmeesterschap. We hebben de aarde tijdelijk in bruikleen, hoe gaan we er mee om en hoe geven we haar door aan onze kinderen.  Dat is te veel voor één bezinningsbijeenkomst.

We kijken voor deze vragen over onze aarde naar een bekend bijbelverhaal en de uitbeelding daarvan in de kunst.
Het bepaalt ons uiteindelijk bij de vraag: vanuit  welke geloofsovertuiging kijk je naar de aarde? 

zie verder voor uitvoerige tekst en afbeeldingen:
15 juli 2018 De ‘verheerlijking’ of ‘transfiguratie’

 


juni 2018  – ‘De stilte ervaren’

In dit Duifje zochten we samen met Janneke Krijger naar stilte in onszelf.
Leidraad was het verhaal van Elia
op de Horeb (1 Koningen 19)

zie verder :
‘Duifje’ 10 juni 2018

 13 mei 2018 – Een nieuwe kijk op de betekenis van Pasen:
            het evangelie van Nicodemus en de overwinning van het dodenrijk

Een oude en heel erg populaire vroegchristelijke tekst vertelt over Jezus die zich doelbewust laat kruisigen om daarmee het rijk van de dood te overwinnen. Op humoristische wijze staat het als een list tegen de duivel beschreven. Verbeelding ervan is op talloze schilderijen en iconen te te vinden. 

zie verder voor uitvoerige tekst en afbeeldingen:
13 mei 2018 lezing ‘Het kruis als list tegen het kwaad’
13 mei 2018 Het evangelie van Nicodemus – verkort
13 mei 2018 toelichting bij ‘Het kruis als list tegen het kwaad’


maart 2018 – ‘Beloken Pasen’

 


februari 2018 – een enquête voor de deelnemers


december 2017 – ‘de Verhalen’ – kerstoratorium


8 oktober 2017 – Rembrandt en Franciscus van Assisi

In lied, tekst, gebed en beeld werd stilgestaan bij Franciscus van Assisi en zijn verbondenheid met de schepping en alle leven. Ook stonden we stil bij een schilderij dat Rembrandt schilderde van zijn zoon Titus..

zie verder:
Duifje 8 oktober 2017 Rembrandt en Franciscus van Assisi


14 mei 2017 Jozef in bijbel, koran en Perzië
naar aanleiding van de musical over Jozef

Jozef en de vrouw van Potifar komen we niet alleen in de bijbel tegen, maar ook in de Koran en in de islamitische literatuur uit Perzië. Het oordeel over de vrouw is veel minder zwart-wit. En nog weer veel sympathieker schrijft de Syrische kerkvader Efraim in de 4de eeuw na Christus over Jozef en  de vrouw van Potifar…. 

zie verder voor uitvoerige tekst en afbeeldingen:
Jozef in de bijbel, de Koran en in het oude Syrië